Wielość towarów i usług na rynku wymaga od korporacji ciągłego pilnowania konkurencji i przygotowywania dobrych strategii marketingowych. Coraz więcej firm zajmuje się zawodowym opracowywaniem tego typu taktyk, ponieważ obecnie reklama jest jednym z podstawowych składników wpływających na powodzenie konkretnej marki. Wraz z postępem technologii rozwinęły się sposobności dojścia do przypuszczalnych klientów.