Grzybowo to cicha wieś turystyczna leżąca w województwie zachodniopomorskim, sześć kilometrów na zachód od Kołobrzegu. Grzybowo jest całkiem specyficznie położone na obszarze tak zwanej depresji grzybowskiej (0, 30 – 1, 00 m p.p.m.) . Grzybowo mieści się w Strefie Chronionego Krajobrazu, gdzie obowiązują zasady Strefy Ochrony Uzdrowiskowej.