Wielu z nas jest dzisiaj zatrudnionych w przedsięwzięciach, w jakich kultura organizacji stoi na obiektywnie wysokim poziomie. Zwraca się w nich niezmiernie dużą uwagę na istotny aspekt, który stanowi uformowanie stabilnych relacji pomiędzy wszystkimi pracownikami.