W naszych czasach ogromną moc posiadają informacje. Obecnie wszystko jest skomputeryzowane tak by przepływ informacji był na wysokim poziomie. W związku z tym, że dociera do nas wszystkich mnóstwo informacji i to z różnych kanałów trzeba się nauczyć, w jaki sposób z nimi pracować, w jaki sposób je przechowywać i jak je segregować.