Propozycja towarzystw funduszy inwestycyjnych jest w naszych czasach duża. Ostatnio w fundusze inwestycyjne są w stanie inwestować nie tylko osoby prywatne, ale też przedsiębiorcy.