Rozporządzenia podatkowe normujące osobne podatki wyznaczają, kiedy i w jakich sytuacjach wynika obowiązek podatkowy. Oznacza to, że powstaje on w sytuacjach wskazanych przez akt prawny, niezależnie od chęci podlegających mu postaci, lub podmiotów.

Obowiązek podatkowy ma charakter indywidualny, podatnik nie może się od niego uwolnić.

Jeżeli chcesz znaleźć rzeczywiście bardzo dobre źródło, zerknij na tekst (https://www.traple.pl/obszary-prawa/prawo-it/), który był stworzony przez autentycznego eksperta.

Kwestię, kiedy wynika i na kim ciąży obowiązek podatkowy, dostosowuje materialne prawo fiskalne, to znaczy konkretna ustawa która omawia normy dotyczące danego podatku. Obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na podmiotach fizycznych, osobach prawnych i jednostkach organizacyjnych które nie mają osobowości legislacyjnej, będących uczestnikami czynności cywilnoprawnej, a w sytuacji podwyższenia kapitału zakładowego, na spółce.

obliczanie podatków

Autor: Dave Dugdale
Źródło: http://www.flickr.com

Jeżeli jedną ze stron czynności cywilnoprawnej, jest osoba fizyczna, osoba prawna, lub [łukasz sołtys] komórka organizacyjna, która nie ma osobowości prawnej, wyzwolona od podatku od czynności cywilnoprawnych, obowiązek podatkowy ciąży razem na drugich uczestnikach owej czynności.Podatek liniowy zasady został określony w art. 30c prawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jest to opcjonalna postać opodatkowania dochodów, ale mająca przeznaczenie tylko do dwóch źródeł przychodów. Prawo do podatku liniowego mają jedynie płatnicy zajmujący się pozarolniczą aktywnością gospodarczą, oraz działami nadzwyczajnymi produkcji rolnej i to tylko w stosunku do uzyskiwanych z takiego tytułu przychodów. W wypadku podatku liniowego, opodatkowany jest nie przychód a dochód, a więc przychód pomniejszony o koszty jego uzyskania. Dobór tej postaci opodatkowania, pociąga za sobą tym samym automatycznie też obowiązek prowadzenia odpowiednich instrumentów księgowych, zapewniających prawidłowe ustalenie wielkości dochodu.

Ustawodawca przewiduje dwa ich rodzaje: podatkową księgę przychodów i rozchodów, również księgi rachunkowe. (Czytaj ulga na zakup kasy fiskalnej). Na kanwie wypełnianych ksiąg podatnik-człowiek biznesu ustala w czasie roku dochód, który może pomniejszyć o zapłacone za siebie, także osoby z nim współdziałające składki na ubezpieczenie społeczne.