Uzyskanie kredytu w aktualnych czasach jest wyjątkowo proste – dość często nie wymaga nawet pokazania dowodu tożsamości czy poręczenia. Z tego właśnie powodu coraz więcej osób podejmuje decyzję o skorzystaniu z tej możliwości podczas kupowania nowych sprzętów, domów i nie tylko. Niestety problem zaczyna się w momencie, gdy nie starczy nam pieniędzy na spłatę długu. Na czym polega proces windykacji długów?

Windykacja to pierwszy etap procesu egzekwowania długów przez kredytodawcę i jest to sposób łagodny dla zadłużonej osoby .

Nakłaniamy Cię do przejrzenia kolejnego artykułu na ten temat – w nim odnajdziesz ekstra wiadomości. Więc idź do serwisu (https://rankingkont.pl/promocje-bankowe/) i ciesz się nimi.

Praca windykatora polega bowiem na negocjacjach i rozmowach z dłużnikiem, w celu uzyskania porozumienia pomiędzy nim a wierzycielem. Można wręcz twierdzić, że firmy windykacyjne są w pewnym sensie mediatorami, którzy mają za zadanie rozpisać wraz z dłużnikiem taki harmonogram zapłaty należności, aby był on dla niego możliwy do zrealizowania. Jednocześnie muszą one jednak uwzględniać korzyści wierzyciela, ponieważ to on ich zatrudnia. Windykacja nie może być jednakże utożsamiana z innym procesem odzyskiwania należności, a mianowicie z egzekucją komorniczą. Pojęcia te dotyczą bowiem zupełnie odmiennych działań, a zadanie komornika zasadza się na wykonywaniu całkowicie innych obowiązków. Firmy windykacyjne nie mają np. prawa przejąć majątek osoby zadłużonej.

firma - przekrój

Autor: Ministerio de Relaciones Exteriores
Źródło: http://www.flickr.com
Dłużnicy zwykle doceniają trudy pracy windykatora – bez wątpienia istnieje długa lista dłużników, którzy dzięki jego staraniom uniknęli sprzedania majątku przez komornika. Właśnie dlatego warto rozpocząć z nim rozmowy i pozwolić, aby pomógł nam w ustaleniu korzystnego planu zapłaty długu. Brak kooperacji ze strony osoby zadłużonej może bowiem nieść ze sobą poważne konsekwencje. Każdego dnia na wokandę trafia lista dłużników, którzy zrezygnowali ze współpracy z windykatorem i przeciwko którym zakładane są sprawy nawołujące do zapłaty należności. Z tej perspektywy działalność windykatora okazuje się być pożądana (użyteczna treść).

Należy jednakże mieć na uwadze, że windykator nie jest funkcjonariuszem prawa i nie dysponuje takimi możliwościami jak komornik. Gdy przekracza on swoje działania, mamy prawo poprosić o innego mediatora lub zameldować naruszenie prawa.